Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Od 9 sierpnia do 29 sierpnia zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej w Chmielnie (ul. Gryfa Pomorskiego 28 A) na wystawę fotografii poświęconą Alfonsowi Klejna - fotografowi muzealnemu, który uczestniczył w licznych badaniach archeologicznych dokumentując nie tylko odkryte obiekty i zabytki, ale także ludzi – odkrywców, archeologów, czy przygodnych obserwatorów.

FINISAŻ WYSTAWY ODBĘDZIE SIĘ 29 SIERPNIA O GODZ. 17:00 W CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W CHMIELNIE.

Zapraszamy

 

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

 

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania
i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

 

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

18.06.2017 roku popołudniu na stadionie w Chmielnie rozegrano gminne zawody strażackie, Wzięło w nich udział 18 drużyn, w tym sześć reprezentujących członków czynnych, 11 młodzieżowych drużyn pożarniczych i jedna żeńska. Ochotnicy zmierzyli się w musztrze, sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych.Podczas zawodów komendant Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach Edmund Kwidziński uhonorował druha Marka Belę z OSP Zawory Złotym Znakiem Związku OSP RP.


Wyniki Gminnych Zawodów w Sporcie Pożarniczym w Chmielnie:

Członkowie czynni - sztafeta pożarnicza:
1. miejsce - OSP Miechucino
2. miejsce - OSP Zawory
3. miejsce - OSP Reskowo
4. miejsce - OSP Kożyczkowo
5. miejsce - OSP Borzestowo
6. miejsce - OSP Chmielno

Członkowie czynni - ćwiczenia bojowe:
1. miejsce - OSP Chmielno
2. miejsce - OSP Borzestowo
2. miejsce - OSP Miechucino
3. miejsce - OSP Kożyczkowo
4. miejsce - OSP Reskowo
5. miejsce - OSP Zawory

Członkowie czynni - klasyfikacja generalna:
1. miejsce - OSP Miechucino
2. miejsce - OSP Chmielno
3. miejsce - OSP Borzestowo
4. miejsce - OSP Reskowo
5. miejsce - OSP Kożyczkowo
6. miejsce - OSP Zawory

Członkowie czynni - ćwiczenie alarmowo-bojowe:
1. miejsce - OSP Chmielno
2. miejsce - OSP Kożyczkowo

MDP męska 12-15 lat - sztafeta pożarnicza:
1. miejsce - MDP Borzestowo
2. miejsce - MDP Miechucino
3. miejsce - MDP Chmielno
4. miejsce - MDP Reskowo

MDP męska 12-15 lat - ćwiczenie bojowe:
1. miejsce - MDP Borzestowo
2. miejsce - MDP Miechucino
3. miejsce - MDP Chmielno
4. miejsce - MDP Reskowo

MDP męska 12-15 lat - klasyfikacja generalna:
1. miejsce - MDP Borzestowo
2. miejsce - MDP Miechucino
3. miejsce - MDP Chmielno
4. miejsce - MDP Reskowo

MDP męska - 15-18 lat - sztafeta pożarnicza:
1. miejsce - MDP Chmielno
2. miejsce - MDP Reskowo

MDP męska - 15-18 lat - ćwiczenie bojowe:
1. miejsce - MDP Chmielno
2. miejsce - MDP Reskowo

MDP męska - 15-18 lat - klasyfikacja generalna:
1. miejsce - MDP Chmielno
2. miejsce - MDP Reskowo

MDP męska - 15-18 lat - ćwiczenie alarmowo-bojowe:
1. miejsce - MDP Chmielno
2. miejsce - MDP Kożyczkowo

MDP żeńska - 12-15 lat - sztafeta pożarnicza:
1. miejsce - MDP Miechucino
2. miejsce - MDP Reskowo

MDP żeńska - 12-15 lat - ćwiczenie bojowe:
1. miejsce - MDP Miechucino
2. miejsce - MDP Reskowo

MDP żeńska - 12-15 lat - klasyfikacja generalna:
1. miejsce - MDP Miechucino
2. miejsce - MDP Reskowo

MDP żeńska - 15-18 lat - sztafeta pożarnicza:
1. miejsce - MDP Reskowo
2. miejsce - MDP Kożyczkowo
3. miejsce - MDP Chmielno

MDP żeńska - 15-18 lat - ćwiczenie bojowe:
1. miejsce - MDP Chmielno
2. miejsce - MDP Kożyczkowo
3. miejsce - MDP Reskowo

MDP żeńska - 15-18 lat - klasyfikacja generalna:
1. miejsce - MDP Chmielno
2. miejsce - MDP Reskowo
3. miejsce - MDP Kożyczkowo

Żeńska - powyżej 18 lat - klasyfikacja generalna:
1. miejsce - OSP Reskowo

Sztafeta - indywidualnie:
1. miejsce - Dawid Reiter OSP Miechucino
2. miejsce - Jakub Kąkol OSP Zawory
3. miejsce - Bartłomiej Hinca OSP Reskowo
4. miejsce - Artur Adamczyk OSP Chmielno
5. miejsce - Dawid Gołąbek OSP Kożyczkowo

 

Zapraszamy do udziału w projekcie Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby  pt. „Edukacja Ekologiczna w sieci” mającym  na celu w szczególności zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz promowanie tych wartości poprzez przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, a także przygotowanie programów i gier edukacyjnych.

 

Na stronie internetowej ekowsieci.pl znajdują się m.in.:

• animacje/bajki edukacyjne dla dzieci o tematyce ekologicznej,

• edukacyjne gry ekologiczne,

• komiksy - aplikacja umożliwiająca tworzenie własnych komiksów korzystając z bazy gotowych grafik,

• EKO spryciarze-kącik z animacjami pokazujący jak w ciekawy sposób można niektórym przedmiotom nadać drugie życie, czyli jak wykorzystać zużyte przedmioty do fajnej zabawy lub w życiu codziennym.

 

 

 

 

W dniu 17 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie i Miechucinie miało miejsce nadzwyczaj interesujące spotkanie autorskie, którego adresatami byli uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkół w Chmielnie i Miechucinie. Gościł u nas Krzysztof Petek, pisarz, dziennikarz, organizator wypraw, instruktor survivalu, adept kung-fu. Na początku spotkania, pisarz poprosił młodych ludzi, by nie starali się być grzeczni i potulni lecz zwyczajnie kulturalni. Zażyczył sobie wprost, by kwestionowali jego tezy, poddawali w wątpliwość, to co przedstawia, bo wtedy istnieje możliwość konstruktywnej dyskusji. Sam o sobie mówił „Nie mam szefa i nie życzę sobie tego zmieniać”. Opowiadał skąd bierze pomysły na książki i w jaki sposób zbiera materiały niezbędne do pracy twórczej. Zapowiedział nowe tytuły, które niebawem mają się ukazać na rynku wydawniczym. Zachęcał uczestników do czytania, nie tylko napisanych przez siebie powieści, ale do częstego korzystania z biblioteki i nawiązania kontaktu z literaturą. Starał się uzmysłowić młodzieży, jaki wpływ ma czytanie na ich rozwój duchowy i jak może ono wzbogacić wewnętrznie człowieka. Przekonywał młodych ludzi, że świat nie kończy się na grach komputerowych, że istnieje wiele ciekawych pasji, którym można się poświęcić. Stawiając siebie jako przykład przekonywał, że jeżeli człowiek chce to potrafi. Krytykował bierny stosunek do życia, zachęcając młodych ludzi do aktywności, rozwijania własnych zainteresowań i dążenia do spełniania marzeń. Zrelacjonował między innymi wyprawy do Amazonii, na Syberię, Kamczatkę i w Karpaty. Mówił o ludziach, których spotkał, o ich odmiennym stylu życia i problemach, które nam wydają się abstrakcyjne. Swoją opowieść uzupełniał zdjęciami z wypraw i obozów. Pan Krzysztof świetnie potrafił nawiązać kontakt z młodzieżą tak, że mimo, iż spotkanie trwało ponad dwie godziny to uczestnicy niechętnie rozstawali się z autorem.
 
 
 
 

 

Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

Jeśli pragniesz pomagać to coś dla Ciebie! Zgłoszenie znajdziesz poniżej!

Zgłoszenie wyślij na adres :

wolontariat.pomocnabrygada@gmail.com 

lub dostarcz do biura GOKSiR.

Wolontariat jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin życia społecznego. Badania prowadzone od pięciu lat przez Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Klon/Jawor
i firmę SMG/KRC pokazują, że od 2001 roku liczba wolontariuszy wzrosła dwukrotnie.

W 2005 roku 23,2%, czyli ok. 6,9 mln dorosłych Polaków poświęciło swój czas na pracę wolontariacką. Najczęściej ochotnikami są osoby poniżej 25 roku życia.

 

Wolontariuszem może być każdy- bez względu na wykształcenie, wykonywany zawód, wiek, płeć, pochodzenie i sprawność fizyczną. Jednakże nie każdy może być wolontariuszem wszędzie. Podkreślamy, że jest wiele działań, do których wolontariusze nie muszą mieć specjalnych kwalifikacji, wystarczy chęć pomagania, zapał.

 

 

Czy wolontariuszem może być osoba niepełnoletnia?

Tak, oczywiście, ale rodzice muszą wyrazić na to zgodę. To oni podpisują w imieniu osoby niepełnoletniej porozumienia o współpracy.

 

 

Czy są przepisy prawne dotyczące Wolontariatu?

Warunki i zasady współpracy z wolontariuszami reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw Nr 96 poz. 873 a z dnia 29 czerwca 2003,

przepisy wprowadzające ustawę w Dz. U. nr 96 poz. 974).

 

 

Z chwilą wejścia w życie Ustawy, placówka korzystająca ze świadczeń wolontariuszy ma względem nich następujące obowiązki:

- zawieranie z wolontariuszem porozumienia o współpracy,

- poinformowanie go o prawach i obowiązkach,

- poinformowanie wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem świadczeń,

- zapewnienie na takich samych zasadach, jak pracownikom, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

- zapewnienie pokrycia poniesionych kosztów podróży służbowych i diet, związanych
z wykonywanymi świadczeniami,

- wystawienie wolontariuszowi zaświadczenia o wykonaniu świadczeń.

 

Czy wolontariusz jest ubezpieczony?

W zakresie ochrony ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków sprawuje państwo.

(za pośrednictwem ZUS-u).

 

Co to jest porozumienie, dlaczego rodzic musi je podpisać?

Obowiązujące przepisy ustawy, wymagają od placówek korzystających ze świadczeń wolontariusza, aby zawarły z nim porozumienie o współpracy. Jeżeli okres współpracy jest krótszy niż 30 dni i dotyczy np. organizacji festynu z okazji dnia dziecka, zbiórki żywności, zabawy choinkowej dla dzieci – porozumienie takie może mieć formę ustną.

W sytuacji, kiedy okres współpracy wolontariusza z placówką jest dłuższy niż 30 dni, porozumienie takie musi być zawarte pisemnie i zawierać następujące elementy:

- zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń,

- wskazanie możliwości rozwiązania porozumienia,

- jeżeli jest to niezbędne (wynika z innych przepisów lub specyfiki świadczeń), określenie konieczności wykonywania świadczeń osobiście.

W przypadku osób niepełnoletnich, w ich imieniu porozumienie o współpracy podpisują rodzice. W każdej chwili wolontariusz może zakończyć współpracę z daną placówką na zasadach zawartych w porozumieniu. Prosimy jedynie, aby odpowiednio wcześnie informować koordynatora Wolontariatu o planowanym rozwiązaniu współpracy, aby mógł on znaleźć inną osobę do wykonania danego zadania.

 

Jakie obowiązki ma dziecko jako wolontariusz?

Na początku współpracy koordynator Wolontariatu dokładnie określa zakres obowiązków wolontariusza, rodzaj pracy, które wolontariusz będzie wykonywał oraz czas,
w którym będzie ona wykonywana. Ustalenia te zostają wpisane w porozumienie o współpracy. Obowiązki wolontariusza mogą, na jego prośbę zostać zmienione, szczególnie
w przypadku, kiedy wolontariusz ma poczucie, że nie daje sobie rady z danym zadaniem lub chce robić coś innego.

 

Kto nadzoruje pracę wolontariuszy?

Zadania klubu wolontariatu koordynuje Katarzyna Puzdrowska, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

 

Co uzyskujesz za to, że jesteś wolontariuszem?

-pisemne potwierdzenie oraz ocenę pracy woluntarystycznej, które może przedstawić

w szkole, na praktykach zawodowych bądź podczas przyszłej kariery zawodowej.

-bezpieczne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu,

-wartościowe ukierunkowanie młodzieńczej energii,

-poszerzenie wiedzy i horyzontów myślowych,

-rozwinięcie zainteresowań,

-możliwość samorealizacji,

-rozwój osobowości i kształtowanie charakteru,

-zdobycie nowych, praktycznych umiejętności,

-rozwój uczuć wyższych, wrażliwości,

-możliwość współpracy w gronie wspaniałych ludzi,zawarcie trwałych przyjaźni,

-wzmocnienie poczucia własnej wartości,

-zwiększenie odpowiedzialności,

-poczucie osiągnięć, satysfakcji, uznania, bycia potrzebnym,

-radość z okazywania i otrzymywania dobra,możliwość sprawdzenia się,

-lepsze poznanie siebie i własnych możliwości,

-świadomość, że każdy we własnym zakresie może zmieniać świat na lepszy,

-wiara we własne siły,odnalezienie drogi życiowej,sposób na dojrzewanie,

-zdobycie pouczających doświadczeń, wzorów postępowania,

-w zetknięciu z problemami innych, docenia się własne szczęście.

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand