Powrót

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO 

MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY CHMIELNO

 

Młodzieżowa Rada Gminy Chmielno w celu promowania  działalności Młodzieżowej Rady  zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie. 

  

I   Informacje ogólne 

  

1. Konkurs obejmuje stworzenie projektu logo Młodzieżowej Rady Gminy Chmielno

2. Organizatorem konkursu na opracowanie logo Młodzieżowej Rady Gminy jest Młodzieżowa Rada Gminy.

3. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Chmielno.

 

II  Cel i konkursu

   

1. Promocja Młodzieżowej Rady Gminy Chmielno.

 2. Wzmocnienie zainteresowania Młodzieżową Rada Gminy Chmielno.

 

 III  Przedmiot  konkursu

   

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu logo, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, reklamowych i korespondencyjnych  Młodzieżowej Rady Gminy Chmielno, w tym m.in. na plakatach, banerach, szyldach. 

2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, powinien zawierać napis „Młodzieżowa Rada Gminy Chmielno”.

 

IV  Warunki uczestnictwa w konkursie

 

a. Konkurs​ ​skierowany​ ​jest​ ​do​ ​dzieci​ ​i​ ​młodzieży.

b. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Nie będą przyjmowane​ ​prace​ ​zbiorowe.

c. Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe​ ​i​ ​osobiste​ ​do​ ​przekazanej​ ​pracy.

d. Na każdej pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły (na

odwrocie pracy).

e. Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.

f. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych. 

g. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska 

i informacji o zwycięscy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

 

V  Forma pracy konkursowej

1.Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, powinien zawierać napis  „Młodzieżowa Rada Gminy Chmielno”.

2. Projekt należy wykonać na kartce formatu A4 lub A5.

3. Pracę można wykonać techniką dowolną.

4. Logo powinno być:  

-  czytelne i łatwe do zapamiętania 

-  identyfikowane z Młodzieżową Radą Gminy,

-  wzbudzać pozytywne emocje.

5.  Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

   

VI  Miejsce i termin składania prac konkursowych

 

1. Prace konkursowe  należy składać w GOKSiR w Chmielnie w terminie do dn. 1 grudnia 2017r.

lub przesłać na adres adres it@chmielno.pl

2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa jest w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji.

   

VII  Kryteria oceny prac konkursowych 

  

Projekty oceniane będą zgodnie z podanymi kryteriami:

   

1. Zgodność projektu z wyżej  podanymi wymogami

2.Oryginalność projektu.

3.Łatwość zapamiętywania.

4.Czytelność i funkcjonalność logo.

5.Estetyka wykonania. 

 

VIII  Rozstrzygnięcie konkursu

   

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Młodzieżową  Radę Gminy Chmielno.

2. W wyniku postępowania konkursowego Rada wyłoni zwycięzcę.

3. Z przebiegu konkursu sporządzony zostanie  protokół. 

4. Planowana data ogłoszenia zwycięscy: 6 grudnia  2017 r. 

5. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.chmielno.pl oraz na stronach internetowych szkół z terenu Gminy Chmielno.

6. Jury​ ​ma​ ​prawo​ ​przyznać​ ​wyróżnienia,​ ​nagrody​ ​specjalne.

c. Organizator​ ​ma​ ​prawo​ ​odstąpić​ ​od​ ​p. 2​ ​regulaminu.

  

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

a.Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

b.W celach promocji konkursu Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wszystkich zgłoszonych prac w mediach i własnej działalności.

c.Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w druku, w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania​ ​ich​ ​na​ ​wystawach.

d.Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997​ ​roku,​ ​Dz.​ ​U.​ ​Nr​ ​133,​ ​poz.​ ​833,​ ​z​ ​późn.​ ​zm).

e.Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na​ ​Organizatora​ ​prawa​ ​własności​ ​złożonych​ ​egzemplarzy​ ​prac.

W imieniu Stowarzyszenia "Chmielno NON- STOP" zachęcamy do udziału w konkursach literackich: "Słowotok" oraz  "O Złote Pióro Wójta Gminy Chmielno"

 

Regulamin w załączniku.

Dnia 31 października w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się podsumowanie 24. edycji etapu wojewódzkiego Konkursu „Piękna Wieś Pomorska” w którym laueratami II miejsce w kategorii "Najpiekniejsza zagroda rolnicza" zostali Anna i Jerzy Król z Kożyczkowa.

 
 

W imieniu zespołu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Plakat promujący Kino za Rogiem w Chmielnie”, którego głównym celem jest zainteresowanie młodych ludzi sztuką filmową. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować plakat promujący nowo powstałe kino w Chmielnie.

 

 

 

Gmina oferuje swoim mieszkańcom atrakcyjną bazę rekreacyjno-sportową. Obok nowopowstałego boiska  wielofunkcyjne w Chmielnie dzieci i młodzież może korzystać z kolejnej inwestycji -  nowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borzestowie.

Zakończyła się realizacja współnego projektu gmin Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja została realizowana przez powiat kartuski, przy współudziale finansowym gminy Chmielno (300 tys.zł). W ramach zadania został poddany modernizacji kilometrowy odcinek drogi z Zawór w kierunku Chmielonka. Przy drodze powstała ścieżka rowerowa.

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand