Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na innowacyjne zajęcia kulturalne w formie warsztatów z elementami filozofii, astronomii i sztuki (plastyki, muzyki i różnych form twórczości).

Pięć dni, każdego dnia 6 godzin zajęć.

ZAPISY – WYPEŁNIJ FORMULARZ

Tematyka warsztatów z podziałem na dni i bloki tematyczne:
1)  Filozofia kultury – pojęcie szczęścia
Zabawy integracyjne i rekreacyjno-ruchowe, eksperyment „kolory lata”, warsztaty „Książę i prosię”
Praca z bajką pomoże nam zastanowić się nad tym czy wystarczy zaspokoić podstawowe potrzeby czy jednak człowiek potrzebuje czegoś więcej…jak kultury, świata etyki i wartości?

2) Kultura materialna – spotkanie z techniką, sztuczna inteligencja
Zabawy integracyjne i rekreacyjno-ruchowe, 2. zajęcia twórcze,  warsztat – Czym jest przyjaźń? Temat ten pozwala także zastanowić się nad naszą relacją do przedmiotów, obiektów. Czym są dla nas i w jakie wchodzimy z nimi relacje/ zależności? Czy w przyszłości (może już niedalekiej) roboty zastąpią nam przyjaciół? Czy komputery już tego nie zrobiły?

3) Astronomia inspiracją dla kultury
Zabawy integracyjne i rekreacyjno-ruchowe, mapki nieba, tworzenie własnych gwiazdozbiorów, mitologia grecka na niebie, eksperymenty, warsztaty twórcze „kosmos w Twoich rękach”

4) Wirtualne światy kultury
Zabawy integracyjne i rekreacyjno-ruchowe, warsztaty twórcze -KONSTRUKTORZY MARZEŃ
Warsztat: Odyseusz i Cyklop – Czy mityczne istoty istnieją? Jak wiele oczu ma cyklop jeśli nie istnieje? Czy Shrek istnieje? Co jest rzeczywiste? Pytania te wydają się aktualne w dobie zacierającej się granicy między tym co wirtualne/ filmowe a tym co rzeczywiste.

5) Kultura duchowa – muzyka
Zabawy integracyjne i rekreacyjno ruchowe z elementami edukacji muzycznej, rytmiki, warsztaty pt. „Oblicza muzyki”

 • WSTĘP WOLNY
 • Zajęcia dedykowane dzieciom w wieku 7-10 lat
 • MIEJSCE ZAJĘĆ: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie
 • OBOWIĄZUJĄ ZAPISY ( formularz - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXkcZOEpzGYDTLx_hRpOxc_CJOY0Sg-SKGFnM1fQhS6o36-A/viewform)
 • TERMIN: Pierwszy tydzień wakacji!
  25.06 (pon), 26.06(wt), 28.06(czw.), 29.06 (pt) oraz piąty dzień – data narazie nieznana
 • Koordynator projektu: Marta Skrzypkowska (tel. 508-267-614), warsztaty filozoficzne poprowadzi Ewelina Grądzka

WFOŚiGW w Gdańsku wycofał się z udzielania dofinansowań na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

            Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował gminy, że z dniem 25 maja 2018 r. zawiesza nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018). Jak podał WFOŚiGW w Gdańsku nabór wniosków został zawieszony z powodów "niezależnych od Funduszu, spowodowanych względami organizacyjno – finansowymi".

Gmina Chmielno planowała ubiegać się dla mieszkańców o środki na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

            W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na ww. cel, Gmina Chmielno zmuszona jest również zawiesić realizację, złożonych w ramach przeprowadzonego naboru, wniosków.

            W przypadku pojawienia się nowych możliwości uzyskania dofinansowania na utylizację azbestu, będziemy Państwa informować.

Informacja na stronie WFOŚiGW

 

Nabór wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielno w 2018 roku - Archiwum

Gmina Chmielno po raz kolejny planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek na dofinansowanie zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku. Dofinansowanie obejmuje częściowe pokrycie kosztów związanych z jego: demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem.

Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych oraz poniesionych kosztów przed datą podpisania umowy pomiędzy Gminą a wnioskodawcą - posiadaczem wyrobu zawierającego azbest.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonym formularzu do dnia 18 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Chmielno pokój nr 8.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Kartuzach prawomocne pozwolenie administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (decyzja na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Gmina Chmielno zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru wniosków z przyczyn od niego niezależnych, poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chmielnie, pokój nr 8 lub telefonicznie pod nr. (58) 685-68-57.

Potrzebne formularze są umieszczone na stronie internetowej www.chmielno.pl., www.bip.chmielno.pl lub w Urzędzie.

PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 651),

 

Wójt Gminy Chmielno informuje, że:

 

na podstawie art. 46 ust. 3 nowej ustawy, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Chmielno – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

 1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie;
 2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
 3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielnie, pokój nr 1 (parter), p. Anna Byczkowska, telefon. 58 685 68 45, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.chmielno.pl w zakładce Informator mieszkańca/Szacowanie szkód łowieckich

20 kwietnia 2018 roku o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Chmielnie odbędzie się spotkanie autorskie z Romualdem Bławatem autorem książki pt. "Stolem z morza i Kaszub". Jest to pierwszy esej monograficzny o twórczości Mariana Mokwy- największego polskiego marinisty, ilustrowany zdjęciami i reprodukcjami dzieł w większości dotąd niepublikowanymi.
Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand