Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

W dniu 9 października 2018 roku Gmina Chmielno podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Kreatywny przedszkolak", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,     Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Całkowita wartość projektu: 922 133,35 PLN

Kwota dofinansowania UE: 783 813,35 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 r. - 31.08.2019 r.

Odbiorcami projektu jest 185 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 6 nauczycieli/nauczycielek z Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Borzestowie oraz Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie.

Głównym celem projektu jest wzrost udziału dzieci w wieku 2,5 - 6 lat w edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w dwóch OWP znajdujących się na terenie gminy Chmielno.

Cele szczegółowe projektu:

  1. utworzenie 15 trwałych miejsc przedszkolnych,
  2. utworzenie II Oddziału Przedszkolnego w Borzestowie (jako oddziału przy Szkole Podstawowej w Borzestowie),
  3. realizacja zajęć dodatkowych wyrównujących szanse dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia umuzykalniające),
  4. realizacja zajęć z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych (język angielski, zajęcia matematyczno – przyrodnicze, robotyka – zajęcia prowadzone metodą projektu edukacyjnego),
  5. poprawa jakości funkcjonowania OWP,
  6. doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt infrastrukturalny, utworzenie placu zabaw,
  7. wsparcie doskonalące zawodowo nauczycieli/nauczycielek w zakresie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli/nauczycielek w ramach kursów.

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand