Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

 

REGULAMIN

I POMORSKIEJ SPARTAKIADY
REKREACYJNO – KULTURALNEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

O PUCHAR MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI


 

  1. ORGANIZATORZY

- Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

- Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie

- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego


 

  1. MIEJSCE I TERMIN

- Rywalizacja kół KGW odbędzie się 7 września 2019r. (sobota) w Chmielnie – powiat kartuski na obiektach GOKSiR Chmielno. ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno.


 

  1. CEL:

- Integracja środowiska wiejskiego z różnych części Województwa Pomorskiego

- Popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu. (m.in. z Kaszub, Kociewia, Powiśla, Ziemi Słupskiej, Żuław).

- Pobudzenie do aktywności sportowo - rekreacyjnej wśród mieszkańców obszarów wiejskich.
- Promocja Kół Gospodyń Wiejskich województwa pomorskiego.

- wyłonienie najaktywniejszych kół KGW na Pomorzu.


 

4. ZASADY UCZESTNICTWA

Uczestnikami turnieju mogą być wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich, dalej KGW,
z województwa pomorskiego posiadające osobowość prawną (KRS). Pomorskie Zrzeszenie LZS zaprasza po jednym kole KGW z danego powiatu. Wybór prowadzony będzie w oparciu o wieloletnią współpracę z najaktywniejszymi kołami KGW, które biorą czynny udział
w przygotowaniu imprez współorganizowanych przez kluby LZS. Do spartakiady zaproszone zostaną koła KGW po jednym z danego powiatu. W przypadku, braku zainteresowania jednego z powiatów, istnieje możliwość udziału kolejnych kół z innych powiatów.

W turnieju mogą wziąć udział KGW, które dostarczą Formularz zgłoszeniowy w terminie do 10 sierpnia 2019 r. mailem na adres pomorskielzs@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku Aleja Zwycięstwa 51 80-207 Gdańsk, W turnieju KGW powinno być reprezentowane przez grono 12 -15 pełnoletnich członkiń. Każda z pań może brać udział w maksymalnie trzech dowolnych konkurencjach.


 


 


 


 


 

  1. PRZEBIEG SPARTAKIADY:


 

- Turniej odbędzie się w dniu 7 września 2019 r. (sobota) na stadionie Gminnym
w Chmielnie (w przypadku złej aury pogodowej rywalizacja przeniesiona zostanie
do obiektów GOKSiR Chmielno)

- Zgłoszone KGW zobowiązane jest uczestniczyć w oficjalnym otwarciu spartakiady
o godzinie o godz. 12.00, przed sceną na stadionie, przy rejestracji koła przedstawicielka odbiera talony żywnościowe dla uczestniczek oraz potwierdza wcześniejsze zgłoszenia
do poszczególnych konkurencji. Uczestniczy także w losowaniu kolejności udziału
w konkursie piosenki). Jako pierwszy odbędzie się się konkurs na piosenkę o danym kole. Po zakończeniu prezentacji muzycznych rozpoczną się konkurencje rekreacyjne.

- Zgłoszone do turnieju KGW są zobowiązane do udziału we wszystkich konkursach
i konkurencjach rekreacyjnych

- Oceny w konkursach na ozdobę – stroik, piosenkę oraz tablicę o kole KGW w dokonają Komisje składające się z minimum 3 osób powołane przez organizatorów, konkurencje rekreacyjne prowadzić będzie komisja sędziowska również powołana przez organizatora.


 


 

KONKURSY I KONKURENCJE
SPARTAKIADY KULTURALNO – REKREACYJNEJ:


 

1. Piosenka promująca KGW. Koła wykonują wspólnie piosenkę, która promuje dane KGW. Piosenka ma być własnego autorstwa. Ocenie podlegać będą: tematyczny związek utworu z danym KGW, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny. Maksymalny czas utworu 2 minuty z wejściem na scenę. Piosenkę można wykonywać a capella, a także z towarzyszeniem dowolnych instrumentów. (osoba z akompaniamentem nie musi być członkiem KGW) Wyklucza się podkład muzyczny z nośników (magnetofon, płyty CD i DVD itp).


 

2. Tablica promująca KGW – każde z kół przygotowuje tablicę promującą koło KGW oraz miejsocowść, którą reprezentuje. Wymiary tablicy 100cm na 70 cm (ekspozycja pozioma lub pionowa). Tablice koła przygotowują wcześniej i umieszczają wg własnego uznania fotografie, teksty, dekoracje itp, które przedstawiają działalność koła i osiągnięcia
na przestrzeni lat. Oceniane będą: orginalność pomysłu, związek koła z danym regionem województwa, staranność przygotowania ekspozycji. (praca zbiorowa)


 

3. Ozdoba, stroik żniwny – konkurs na wykonanie ozdoby – stroika żniwnego z płodów ziemi z 2019 roku. Maksymalne wymiary stroika – 0,5m szerokości, 0,5m długości (może być w podstawie koło o średnicy 0,5m i 0,5m wysokości, ewentualnie podstawa w kształcie koła o średnicy 0,5m. W przygotownaiu stroika wykorzystywać można jedynie naturalne płody: kłosy zbóż, ziarna zbóż i nasion, owoce i warzywa występujące naturalnie na Pomorzu, kwiaty, zioła. Dopuszcza się wykorzystanie wstążek o różnych kolorach, jednak nie szerszych jak 3cm. Zabrania się wykorzystywania elementów z plastiku, szkła, styropianu. Oceniane będą: związek z kulturą regionu, dokladność wykonania, orignalny pomysł stroika. (praca zbiorowa)


 

4. Rzuty ziemniakami do patelni, - startuje jedna zawodniczka z koła KGW/ Oddaje rzuty ziemniakami z odległości 5 metrów do patelni, które zawieszone są wysokości około
2 metrów na linkach. Zwycięża zawodniczka, która celnie trafi największą ilością ziemniaków do patelni. W przypadku równej ilości na pierwszych trzech miejscach o lokacie decyduje dogrywka między zainteresowanymi paniami.


 

5. Dojenie sztucznej krowy na czas – jedna z zawodniczek doi sztuczną krowę
w określonym czasie. Zwycięża zawodniczka, która udoi jak najwięcej mleka – ilość mleka będzie mierzona przez sędziego w gronie zainteresowanych.


 

6. Przeciąganie liny - startują drużyny 5-osobowe w rękawicach i w płaskim obuwiu sportowym (wykluczone są buty z obcasami)! System rywalizacji uzależniony od ilości drużyn przedstawiony zostanie bezpośrednio przed zawodami. Losowania eliminacji dokonuje komisja sędziowska.


 

7. Ubijanie piany na czas – startuje jedna zawodniczka z danego koła. Otrzymuje 3 białka
z kurzych jaj, miseczkę i tradycyjną trzepaczkę. Panie mają za zadanie w jak najkrótszym czasie ubić pianę, aby odwrócić miskę do góry dnem i aby piana nie wypłynęła.


 

8. Narty na trawie na czas. – startują zespoły 3-osobowe. Panie mają za zadanie przejść wspólnie dystans 30 metrów na „nartach” po trawie na czas.. Narty wykonane są z desek
i uchwytów na buty. W przypadku przewrócenia panie muszą na nowo powstać i kroczyć dalej. (o miejscu decyduje czas zespołu)

 

9. Slalom na taczce – przedstawicielki poszczególnych kół KGW startują w 2-osobowych drużynach. Mają za zadanie pokonać dystans ok. 40 metrów slalomem między pachołkami na czas. W przypadku przewrócenia pachołka „prowadząca” taczkę musi zatrzymać „pojazd”
i na nowo ustawić pachołek aby kontynuować zadanie. Aby miejsce pasażerki było bardziej wygodne umieszczona będzie wewnątrz słoma i koc. O miejscu decyduje czas zespołu.


 

10. Konkurs rzutów do celu. Startują drużyny 3-osobowe. Pierwsza zawodniczka
z odległości 2 metrów rzuca ringiem na patyk o wysokości 0,5m, druga z odległości 3 merów rzuca piłkami kauczukowymi do wiadra, trzecia z odległości 4 metrów rzuca woreczkami
do kółka hula hop. Suma celnych rzutów decyduje o zajętym miejscu w tej dyscyplinie. Każda z pań oddaje 10 rzutów. W przypadku równej ilości między drużynami z miejsc I-III organizator przewiduje dogrywkę. 


 


 

6. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA SPRARTAKIADY

W każdej z konkurencji przedstawicielki KGW oprócz klasyfikacji indywidualnej za zajęcie miejsc otrzymywać będą następujące punkty do klasyfikacji generalnej spartakiady
I – 15pkt, II – 13 pkt, III – 11pkt, IV – 10-pkt, V-9pkt, VI- 8pkt, VII – 7pkt, VIII – 6pkt, IX – 5pkt, X – 4pkt, XI- 3pkt, XII – 2pkt, XIII-XVI - 1pkt. W przypadku równej ilości punktów
w danej konkurencji rekreacyjnej przyznawana będzie równa ilość punktów (poza pierwszymi trzema miejscami), w przypadku remisów miejsc na podium przeprowadzana będzie dogrywka)


 

7. NAGRODY:

Każda z uczestniczek spartakiady otrzyma pamiątkowy medal za udział. Zawodniczki
w każdej z konkurencji za miejsca I-III otrzymują pamiątkowe pucharki (po jednym w danym konkursie i konkurencji). O zwycięstwie w punktacji drużynowej zadecyduje największa ilość punktów ze wszystkich konkursów i konkurencji. Każde koło KGW otrzyma pamiątkowy puchar i dyplom za wywalczone miejsce w klasyfikacji generalnej spartakiady. Wszystkie KGW otrzymają także nagrody rzeczowe w postaci sprzętów AGD i gospodarstwa domowego.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE

- Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który dostępny będzie na stronie internetowej Pomorskiego Zrzeszenia LZS

- ocena jury i komisji sędziowskich jest ostateczne (od oceny nie przysługuje odwołanie)

- koszty dojazdu na spartakiadę pokrywają koła KGW bądź organizacje, samorządy, które je delegują.

- Zawodniczki rywalizują z zachowaniem zasad fair play

 

Osobą odpowiedzialną za organizację jest Jan Trofimowicz Wiceprzewodniczący Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku – jasiu.t@wp.pl,
Tel. 508-738-161

 

 

 

 

 

 

Z nadzieją na spotkanie i sportowym pozdrowieniem

Jan Trofimowicz

 

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand