Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Chmielno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym dzialalność pożytku publicznego w 2017 roku.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lutego 2017 roku do godz. 15.00, liczy się data wpływu do urzędu.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia, wzór oferty (NOWY WZÓR) oraz instrukcję jej wypełnienia.

16 sty 2017
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno