Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z orga

Wójt Gminy Chmielno na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm) ogłasza:

 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, zwanego dalej „Projektem uchwały”, które potrwają od 8 czerwca do 13 czerwca 2018 r.

2. Konsultacje będą miały formę:

1) elektroniczną – Projekt uchwały zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Chmielno i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielno,

2) informacji na tablicy ogłoszeń – poprzez zamieszczenie Projektu uchwały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielnie.

3. Uwagi do zapisów projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok, można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, w godzinach pracy urzędu lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@chmielno.pl w dniach od 08.06.2018 r. – 13.06.2018 r.

4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Byczkowska, tel. 58 685 68 45.

8 cze 2018