tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Czyste Powietrze – składanie wniosków

INFORMACJA

 Krajowy Program „Czyste Powietrze”

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Chmielno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotyczącym realizacji Programu „Czyste Powietrze”, który umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na wymianę starego kotła grzewczego, na ocieplenie domu, czy na wymianę okien Wójt Gminy Chmielno informuje, że:

– osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem wsparcia od dnia 2 września 2019 r., mogą składać wersje papierowe wniosków o udzielenie dotacji do Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22,

– osoby fizyczne, które wypełniły wnioski o dofinansowanie, od dnia 2 września 2019 r. mogą uzyskać pomoc w zakresie sprawdzenia wniosku o dofinansowanie oraz wyjaśnienia w kwestiach dotyczących realizacji Programu „Czyste Powietrze”.


Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” należy wypełnić wyłącznie w przeznaczonym do tego celu generatorze wniosku (tj. w wersji elektronicznej) dostępnym na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl, po kliknięciu w logo Programu „Czyste Powietrze”.

Przed złożeniem wniosku w siedzibie Urzędu należy wypełnić oświadczenie o zgodności treści wniosku w wersji papierowej (złożonej do Urzędu) z wersją wygenerowaną elektronicznie. Stosowne oświadczenie można pobrać w siedzibie Urzędu (pok. 1) bądź ze strony www.chmielno.pl (pod informacją).


UWAGA:

W związku ze zmianą założeń Programu, wnioski składane do Urzędu Gminy w Chmielnie należy wypełniać w generatorze obowiązującym od dnia 29 lipca 2019 r. (wnioski wypełnione przed tą datą, a niezłożone, należy wypełnić na nowym aktualnym formularzu).

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółami i Regulaminem konkursu, które są również dostępne na stronie www.wfos.gdansk.pl, po kliknięciu w logo Programu „Czyste Powietrze”.

Wersje papierowe wniosku o dofinansowanie składane do tut. Urzędu muszą być kompletne (tj. zawierać wszystkie wymagane załączniki). Po wstępnej pozytywnej weryfikacji formalnej, wnioski o dofinansowanie przekazywane będą do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie będą rozpatrywane. O wysokości dofinansowania decyduje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu.

Informacje na temat realizacji Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22 (pok. 1), tel. 58 685 68 45, w ŚRODY w godzinach od 7:30 do 15.00. Wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu (pok. 3).

2 Wrz 2019
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno