Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Program Czyste Powietrze – składanie wniosków.

Czyste Powietrze” to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji  szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych kotłach.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania (dotacja i pożyczka). Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka).

 W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Chmielno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, dotyczącym realizacji Programu „Czyste Powietrze”, który umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na wymianę starego kotła grzewczego, na ocieplenie domu, czy na wymianę okien informujemy, że:

– osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem wsparcia od dnia 2 września 2019 r., mogą składać wersje papierowe wniosków o udzielenie dotacji do Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22,

– osoby fizyczne, które wypełniły wnioski o dofinansowanie, od dnia 2 września 2019 r. mogą uzyskać pomoc w zakresie sprawdzenia wniosku o dofinansowanie oraz wyjaśnienia w kwestiach dotyczących realizacji Programu „Czyste Powietrze”.


Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” należy wypełnić wyłącznie w przeznaczonym do tego celu generatorze wniosku (tj. w wersji elektronicznej) dostępnym na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl, po kliknięciu w logo Programu „Czyste Powietrze”.


UWAGA:

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółami i Regulaminem konkursu, które są również dostępne na stronie www.wfos.gdansk.pl, po kliknięciu w logo Programu „Czyste Powietrze”.

Wersje papierowe wniosku o dofinansowanie składane do tut. Urzędu muszą być kompletne (tj. zawierać wszystkie wymagane załączniki). Po wstępnej pozytywnej weryfikacji formalnej, wnioski o dofinansowanie przekazywane będą do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie będą rozpatrywane. O wysokości dofinansowania decyduje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu.

Informacje na temat realizacji Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22 (pok. 1), tel. 58 685 68 45, w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu (pok. 3).

27 wrz 2019