Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Dofinansowanie dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W dniu 09 lipca 2018 roku Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie podpisało umowę pożyczki nr WFOŚ/P/15/2018 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chmielno” w kwocie 199 000,00 zł. Koszt kwalifikowany Zadania wynosi 449 329,42 zł.
Zadanie polegało na wymianie 2 498 sztuk wodomierzy wraz z zaworami zwrotnymi oraz antykropelkowymi wśród mieszkańców gminy Chmielno.

https://wfos.gdansk.pl/

12 lut 2020
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno