Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Zaproszenie do udziału w konkursach literackich organizowanych przez Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą „Chmielno NON-STOP” 

Już tylko dwa tygodnie! Do 15 marca można nadsyłać prace do konkursów literackich organizowanych przez Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą „Chmielno NON-STOP” 

800-lecie Chmielna w poezji

Rok 2020 to niezwykły czas dla całej gminy Chmielno. To w 1220 roku, czyli 800 lat temu, w przywileju nadanym cystersom przez księcia Świętopełka pojawiły się pierwsze piśmienne wzmianki o wsi Chmielno.

Chcąc uczcić ten niezwykły jubileusz, zapraszamy do udziału w Konkursie „O Złote Pióro Wójta Gminy Chmielno”. Tematyka nadesłanych prac powinna nawiązywać do Gminy Chmielno i wszystkiego co z nią związane. Bardzo prosimy o teksty z okazji wielkiego jubileuszu Chmielna!

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie jednego utworu poetyckiego własnego autorstwa do 15 marca 2020 roku na adres: redakcja.chmielnononstop@gmail.com, z dopiskiem „Złote Pióro 2020”.

Biorący udział w konkursie wiersz powinien zostać zaopatrzony w podpis oraz adres korespondencyjny autora. W przypadku szkół również klasę, szkołę, oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciela języka polskiego).

Konkurs „O Złote Pióro Wójta Gminy Chmielno” odbywa się dzięki dotacji Gminy Chmielno.

Inspirując się słowami noblisty…

W tym roku zmienia się formuła Powiatowego Konkursu Literackiego „Słowotok”. Uczestnicy w swoich pracach inspirować się będą cytatem wybieranym wcześniej przez organizatorów konkursu  i członków jury.

Tegoroczny cytat pochodzi z powieści „Malarz Świata Ułudy” autorstwa Kazuo Ishiguro.

„Jeśli komuś się nie powiodło tam, gdzie innym brakło odwagi czy po prostu woli, by podjąć jakąkolwiek próbę, to taki człowiek, patrząc wstecz na swoje życie, znajduje w nim pociechę, a może nawet głęboką satysfakcję.” – Malarz Świata Ułudy, K. Ishiguro

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie jednego opowiadania, własnego autorstwa do  15 marca 2020 roku na adres: redakcja.chmielnononstop@gmail.com, z dopiskiem „Słowotok 2020”.

Biorące udział w konkursie opowiadanie powinno mieć nie mniej niż jedną i nie więcej niż pięć stron maszynopisu (format A4, Times New Roman, rozmiar 12,  interlinia 1,5). Powinien zostać również zaopatrzony w tytuł opowiadania, podpis oraz adres korespondencyjny autora. W przypadku szkół również klasę, szkołę, oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia (nauczyciela języka polskiego).

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie:

  • Dla dorosłych
  • Dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  • Dla uczniów szkół podstawowych (Klasy I-IV)
  • Dla uczniów szkół podstawowych (Klasy V-VIII)

Gala rozdania nagród w Chmielnie

W drodze konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe oraz statuetki. Ich wręczenie nastąpi na specjalnej gali, na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie. O ewentualnej nagrodzie uczestnicy (oraz w przypadku uczniów – szkoła) zostaną powiadomieni drogą mailową, bądź telefonicznie.

Kapituła Konkursowa może również wyróżniać dodatkowe prace lub zadecydować o przyznaniu dodatkowej nagrody.

Wszelkie informacje także na stronie: www.chmielno-nonstop.pl

W załączeniu przesyłamy regulaminy konkursu.

Z wyrazami szacunku,

Stowarzyszenie Ludzi z Inicjatywą

Chmielno NON-STOP

4 mar 2020