Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Wójt Gminy w Chmielnie przypomina o obowiązkowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 poz. 1967) szczepieniu ochronnym psów powyżej 3-go miesiąca życia przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów obowiązani są zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3-go miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

W związku pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonym zakazem zgromadzeń aktualnie na terenie gminy Chmielno nie planuje zorganizowania szczepień psów przeciwko wściekliźnie. Właściciele psów w celu dopełnienia obowiązku szczepienia przeciw wściekliźnie powinni udać się do najbliższej lecznicy lub lekarza weterynarii.

27 kwi 2020