Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Wciąż powstają dzikie wysypiska śmieci

Drodzy Mieszkańcy, Goście Gminy Chmielno,

od dłuższego czasu na terenie Naszej Gminy obserwuje się incydenty związane z nielegalnym wyrzucaniem odpadów. W związku z tym apelujemy do wszystkich mieszkańców o nie zaśmiecanie oraz pilnowanie, aby nie zaśmiecano.

 

Mając na względzie dbałość o estetyczny wygląd Naszej Gminy i czyste środowisko jak również zdrowie nas samych zwracamy się z prośbą o nie wyrzucanie odpadów do przydrożnych rowów, lasów i innych miejsc.

Przypominamy, że w ramach działającego systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru.

Jednocześnie raz do roku odbierane są od właścicieli nieruchomości odpady wielkogabarytowe. Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje PSZOK, do którego bezpłatnie można dostarczać posegregowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielno.

 

W związku z powyższym Urząd Gminy Chmielno uprzejmie informuje mieszkańców Gminy, osoby związane z Naszą Gminą, prowadzące działalność gospodarczą na naszym terenie oraz czytających niniejszy komunikat, iż zabronione jest wyrzucanie lub podrzucanie odpadów komunalnych na przystanki autobusowe, obok pojemników na zużytą odzież, do przydrożnych rowów, lasów, na tereny nieużytków itp. Działania te są niezgodne z prawem i podlegają karze.

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, powtarzalności procederu lub wyjątkowej uciążliwości dla środowiska sprawa kierowana jest do sądu.

Za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat do 500 zł lub do 5000 zł  kary

nakładanej przez sąd.

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci proszony jest o natychmiastowy kontakt z Policją.

15 cze 2020
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno