Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Apel dotyczący oszczędzania wody

Sie 11, 2020

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  w Chmielnie  zwraca się do mieszkańców z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą. Uzasadnieniem apelu jest zbliżająca się susza, a  także kradzież wody z hydrantów przeciwpożarowych.

Z punktu widzenia prawidłowości pracy całego układu wodociągowego, bardzo niebezpieczne są  przypadki nielegalnego poboru wody z hydrantów. Powodują one zakłócenia w pracy całego systemu i generują poważne straty. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie w sieci wodociągowej, a w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki. W wielu przypadkach hydrant staje się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej.

By jednak zmniejszyć do minimum przypadki kradzieży tego typu potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców.

Skala bezumownego korzystania z wody ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę. Apelujemy aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki nielegalnego poboru wody, a w szczególności z układów hydrantowych.

Przypominamy, że z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w przypadku bez uprzedniego zawarcia umowy oraz poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach. Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł  zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z póź. zm.).

Prosimy o korzystanie z wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymywanie się od podlewania ogródków, trawników oraz napełniania przydomowych basenów.

Informujemy, że woda pobierana jest z ujęć podziemnych, których wydajność jest ograniczona. Ograniczenie zużycia wody zapewni wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej dostęp do wody i nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do naszego apelu.

 

13 sie 2020