Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Gmina Chmielno uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. ,,Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno”

 

Miło nam poinformować, że wniosek Gminy Chmielno o dofinansowanie inwestycji pn. ,,Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno”, złożony w ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w  ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i  Morze” został wybrany do dofinansowania. W najbliższych dniach nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie.

Projekt zakłada pierwszy etap budowy parkingu przy ul. Gryfa Pomorskiego w Chmielnie. W ramach zadania:

  • wybudowanych zostanie 15 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
  • posadowiona zostanie prefabrykowana toaleta publiczna. Toaleta będzie spełniać wymogi sanitarne i będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • zamontowane zostaną stojaki na rowery.

Celem operacji jest poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Chmielno poprzez rozbudowę parkingu wraz z budową toalety.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2022 r.

Szacowana wartość: 220 552,17 zł

Mapa podglądowa inwestycji

4 lut 2021
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno