Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Wieloletni Program Współpracy Wojewody Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025

Formularz_Komisje konkursowe 2021

klauzula RODO

Ogłoszenie_Komisje konkursowe 2021

załącznik do zarządzenia Wieloletni programu współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021-2025

Zarządzenie wojewody z 17 listopada 2020

9 lut 2021
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno