Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Maseczki dla mieszkańców Gminy Chmielno

Osoby zainteresowane nadal mogą odebrać maseczki w Urzędzie Gminy w Chmielnie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielnie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy instytucji.

Gmina Chmielno otrzymała 35 tys. jednorazowych maseczek z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych. Od 18.03.2021 r. każdy mieszkaniec Gminy miał możliwość odebrania maseczki od swojego Sołtysa. W ramach przeprowadzonej akcji maseczki przekazano:

  1. Sołtysowi Sołectwa Borzestowo w ilości 1500 szt. (zwrot – 500 szt.)
  2. Sołtysowi Sołectwa Borzestowska Huta w ilości 1100 szt. (zwrot – 200 szt.)
  3. Sołtysowi Sołectwa Chmielno w ilości 4000 szt.
  4. Sołtysowi Sołectwa Cieszenie w ilości 1600 szt.
  5. Sołtysowi Sołectwa Garcz w ilości 4000 szt.
  6. Sołtysowi Sołectwa Kożyczkowo w ilości 1600 szt.
  7. Sołtysowi Sołectwa Miechucino w ilości 4000 szt.
  8. Sołtysowi Sołectwa Przewóz w ilości 2100 szt.
  9. Sołtysowi Sołectwa Reskowo w ilości 1200 szt. (zwrot – 400 szt.)
  10. Sołtysowi Sołectwa Zawory w ilości 1500 szt.

Maseczki trafiły również do szkół podstawowych oraz parafii rzymsko-katolickich z terenu gminy Chmielno w łącznej liczbie 5100 szt.

Przypominamy, że maseczki rozpowszechniane są wśród mieszkańców w liczbie zadeklarowanej przez osobę dokonującą odbioru maseczek – również dla członków rodziny i/lub  domowników. Przewidziana liczba maseczek na jedną osobę to 4 sztuki.

 

18 mar 2021