Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Chmielnie uruchomiony został Punkt konsultacyjno- informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjno-informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie m.in. do wymiany starych źródeł ogrzewania na ekologiczne czy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Podczas wizyty w Punkcie mieszkańcy uzyskają bezpłatne porady dotyczące programu, pomoc przy wypełnianiu wniosku a także w zakresie złożenia wniosku o płatność. Punkt został utworzony w ramach realizacji porozumienia, jakie zostało zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chmielno.

Konsultacje w Punkcie odbywają się w godzinach pracy Urzędu Gminy w Chmielnie, tj. poniedziałek-środa godz. 7.30-15.30, czwartek godz. 7.30-16.00, piątek godz. 7.30 -15.00 (ul. Gryfa Pomorskiego 22), pok. 2.

Osoba do kontaktu: Anna Byczkowska, tel. 58 685 68 45, email: abyczkowska@chmielno.pl,

Więcej informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie: https://wfos.gdansk.pl/

Zachęcamy do korzystania z Punktu!

WAŻNE!

Wnioskodawco, pamiętaj:

 1. Pierwszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie jest założenie konta (rejestracja) na portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/
  Dlatego zanim przyjdziesz do Punktu konsultacyjno-informacyjnego – zarejestruj się w portalu.
 2. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym Urzędu Gminy w Chmielnie przygotuj następujące dane, niezbędne do uzupełnienia wniosku:
 • Dane właściciela/współwłaściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email)
 • Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 • Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 • Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 • Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 • Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 • Numer księgi wieczystej
 • Numer ewidencyjny działki
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku
 • Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy
 • Dochód wnioskodawcy wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne itp.)
 • Zakres inwestycji in. rodzaj planowanego źródła ogrzewania, ilość m2 powierzchni docieplanej, okien, drzwi
 • Data wystawienia pierwszej faktury – jeżeli dotyczy
 • Zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego – w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania (wydanym przez GOPS w Chmielnie)
10 cze 2021