Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Środki na rozwój branży turystycznej dla osób niepełnosprawnych

Wnioski w ramach konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Dostępność ponad barierami” można składać do  2 sierpnia 2021 r.

Do wzięcia jest łącznie 10 mln zł. Wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 1 mln zł i nie więcej niż 2mln zł.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące:
•    zwiększenia poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową,
•    wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i rekreację,
•    wsparcia działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku,
•    poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej.

Jak złożyć wniosek?
•    w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, albo
•    w formie dokumentu elektronicznego – doręczanego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /PFRON/SkrytkaESP

Szczegóły i dokumenty do pobrania – https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-grantowego-dostepnosc-ponad-barierami/

10 cze 2021