Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

18 Mistrzostwa Polski w Zażywaniu Tabaki

Chcemë le so zażec – Chmielno, 25 lipca 2021 r.

 

 1. Organizatorzy konkursu:

Wójt Gminy Chmielno

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

Kaszubska Fundacja Nasza Checz

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Chmielno,

zwani dalej Organizatorem.

 

 1. Realizator konkursu:

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

Kontakt:

telefoniczny: 58 684-22-05

pocztą elektroniczną: it@chmielno.pl

pocztą tradycyjną: ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno

 

 1. Miejsce konkursu:

 

-stadion gminny w Chmielnie/ scena nad jeziorem Kłodno

-godz. 16:00 ( zapisy od godz. 15:00)

 

 1. Cel konkursu:

 

Podtrzymywanie i propagowanie dawnych zwyczajów kaszubskich, świadczących o odrębności kulturowej.

 

 1. Uczestnicy konkursu:

 

„Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Ci, którzy wiedzą do czego służy nos i tabakiera oraz potrafią zaprezentować się na scenie ”

-dokument potwierdzający tożsamość,

-ukończone 18 lat życia,

-własną tabakierę lub rożek,
-odpowiedni ubiór

Prawo do udziału w Mistrzostwach mają te osoby, które zgłoszą chęć udziału najpóźniej w dniu imprezy – 25.07.2021 r. do godz. 14:30 . W tym celu należy wypełnić zgłoszenie.

Uczestnicy przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.

 

 1. Kryteria oceny:

 

Ocenie podlegać będą:

– ubiór zawodnika i jego tabakiera

– przedstawienie swojej osoby

– sposób autoprezentacji

– sposób zażywania tabaki

-„gadka” – krótka wypowiedź na temat tabaki ( użycie wulgaryzmów grozi dyskwalifikacją!)

Czas prezentacji wynosi maksymalnie 10 minut (liczony od momentu wyjścia na scenę)

 

 1. Jury konkursu:

 

Jury konkursu składa się z 3 – 5 osób powołanych przez Organizatora.

 

 1. Nagrody:
 • Nagrody główne:

Jury konkursu przyzna 3 główne nagrody w postaci:

-„Złotej Tabakiery” – ufundowanej przez Wójta Gminy Chmielno

-„Srebrnej Tabakiery” – ufundowanej przez Prezesa Fundacji Nasza Checz

-„Brązowej Tabakiery” – ufundowanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

 • Nagrody specjalne:

Ponad to przyznane zostaną następujące nagrody:

– Nagroda Specjalna Sołtysa Chmielna

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy

 

9.  Postanowienia końcowe:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zawodników biorących udział w Mistrzostwach.
 2. W sprawach spornych interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go na ręce Organizatora jest jednocześnie akceptacją Regulaminu.

 

 

15 lip 2021