Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Zaproszenie na spotkania dotyczące opracowania nowej strategii rozwoju Gminy Chmielno

Wójt Gminy Chmielno zaprasza do udziału w spotkaniach warsztatowych poświęconych opracowaniu nowej Strategii Rozwoju Gminy Chmielno na lata 2023 – 2030. W trakcie organizowanych spotkań zostaną przedstawione zasady przygotowania nowej strategii gminy, wnioski z opracowanej diagnozy społeczno – gospodarczej Gminy Chmielno oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy.

Celem organizowanych spotkań jest wspólne wypracowanie kluczowych kierunków rozwoju strategicznego Gminy Chmielno, a także kluczowych dla rozwoju naszej gminy celów i przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w okresie 2023–2030.

Miejsce spotkań: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

Harmonogram spotkań:

08.11.2021 r., godz. 10.00-13.00 sektor społeczny

08.11.2021 r., godz. 14.00-17.00 sektor gospodarczy

19.11.2021 r. godz. 10.00-13.00 sektor planowania przestrzennego, środowiska i infrastruktury.

 

Program spotkań obejmuje:

  1. Omówienie zasad i metodologii opracowania Strategii Rozwoju Gminy Chmielno na lata 2023 – 2030.
  2. Przedstawienie i omówienie wyników opracowanej diagnozy społeczno – gospodarczej oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy w obszarze tematycznym danego spotkania.
  3. Dyskusja nad wizją strategicznego rozwoju gminy, określenie niezbędnych celów, działań i przedsięwzięć służących podniesieniu jakości życia mieszkańców Gminy Chmielno w okresie nowej strategii 2023 – 2030.
28 paź 2021