Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Zaproszenie na spotkania dotyczące opracowania nowej strategii rozwoju Gminy Chmielno

Wójt Gminy Chmielno zaprasza do udziału w spotkaniach warsztatowych poświęconych opracowaniu nowej Strategii Rozwoju Gminy Chmielno na lata 2023 – 2030. W trakcie organizowanych spotkań zostaną przedstawione zasady przygotowania nowej strategii gminy, wnioski z opracowanej diagnozy społeczno – gospodarczej Gminy Chmielno oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy.

Celem organizowanych spotkań jest wspólne wypracowanie kluczowych kierunków rozwoju strategicznego Gminy Chmielno, a także kluczowych dla rozwoju naszej gminy celów i przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w okresie 2023–2030.

Miejsce spotkań: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

Harmonogram spotkań:

08.11.2021 r., godz. 10.00-13.00 sektor społeczny

08.11.2021 r., godz. 14.00-17.00 sektor gospodarczy

19.11.2021 r. godz. 10.00-13.00 sektor planowania przestrzennego, środowiska i infrastruktury.

 

Program spotkań obejmuje:

  1. Omówienie zasad i metodologii opracowania Strategii Rozwoju Gminy Chmielno na lata 2023 – 2030.
  2. Przedstawienie i omówienie wyników opracowanej diagnozy społeczno – gospodarczej oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy w obszarze tematycznym danego spotkania.
  3. Dyskusja nad wizją strategicznego rozwoju gminy, określenie niezbędnych celów, działań i przedsięwzięć służących podniesieniu jakości życia mieszkańców Gminy Chmielno w okresie nowej strategii 2023 – 2030.
28 paź 2021
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno