Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

OSP w Borzestowie otrzymało dotację z WFOŚiGW

OSP w Borzestowie otrzymało dotację z WFOŚiGW na za zakup: aparatu powietrznego – 1 szt., maski do aparatu powietrznego – 1 szt., butli do aparatu powietrznego – 1 szt. oraz komplet ubrania specjalnego – 1 szt. w ramach zadania pod nazwą: „Zakup aparatu oddechowego z butlą kompozytową i maską oraz kompletu ubrań specjalnych dla OSP w Borzestowie” Koszt kwalifikowany zadania to 10 265,40 zł. Udało nam się pozyskać dotację dzięki wsparciu WFOŚiGW www.wfos.gdansk.pl  w wysokości 7000zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Liczba osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa 139397 os.

9 gru 2021
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno