Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Zajęcia edukacyjne z ochrony środowiska w szkołach podstawowych z terenu gminy Chmielno

W listopadzie br. pracownicy Urzędu Gminy Chmielno przeprowadzili cykl spotkań w klasach 1-3 oraz oddziałach przedszkolnych wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Chmielno poświęconych zagadnieniom z zakresu ochrony środowiska.

W trakcie zajęć przedstawiono zasady dbania o środowisko poprzez segregację odpadów oraz zasady segregacji odpadów obowiązujących na terenie gminy Chmielno. Dzieci czynnie uczestniczyły w zajęciach poprzez zabawę w segregację odpadów. Aktywny udział dzieci w zajęciach pozwolił im przekazać posiadaną wiedzą i podzielić się własnym doświadczeniem na temat gospodarki odpadami komunalnymi, co sprawiało im wielką satysfakcję.

Pracownicy Urzędu przeprowadzili pogadankę na temat sposobów zapobiegania powstawania różnych odpadów oraz ich recyklingu, a także na temat zagrożeń, które niesie za sobą wyrzucanie odpadów do lasu czy jezior. Uczniowie otrzymali ulotkę, informującą o zasadach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, z podziałem na poszczególne frakcje.

Ze strony „małych” uczestników zajęć padało wiele pytań. Wiele wątpliwości zostało rozwianych, co z pewnością przyczyni się do poprawy jakości segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Chmielno.

Podczas zajęć udzielono odpowiedzi na następujące pytania:  :

– Dlaczego warto segregować odpady?,

– Jakie kolory przypisane są do poszczególnych frakcji odpadu?

– Co to jest PSZOK?

– Co to jest recykling?

14 gru 2021
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno