Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielnie zrealizowała zadanie pn.: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

Koszt kwalifikowany zadania: 878 220,00 zł., z czego:
– dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie:  307.500,00 zł

– dotacja ze środków  WFOŚiGW w Gdańsku:   62. 500,00 zł
– pozostałe środki: 508 220,00 zł.

Efektem rzeczowym zadania jest doposażenie jednostki ochotniczej straży pożarnej w Chmielnie w nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Zakupiony samochód w znaczny sposób przyczyni się do usprawnienia i skuteczniejszego prowadzenia działań ratowniczych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska i ratownictwa, powstałych w wyniku wypadków, awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.

Osiągniętym efektem ekologicznym zadania jest: zapobieganie i likwidacja zagrożeń dla środowiska naturalnego, zwiększenie gotowości bojowej jednostki (sprzęt nowej generacji – sprawniejsze działanie, większa skuteczność), zwiększone szanse na szybkie opanowanie zagrożeń i spadek ryzyka eskalacji efektów negatywnych, ochrona urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska. Ponadto nastąpiła poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na terenie działania zadania oraz usprawnienie działań ratowniczych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska i ratownictwa, powstałych w wyniku wypadków, awarii, katastrof i klęsk żywiołowych. Efektem ekologicznym zostało objęte ok. 130 tyś. osób.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Odnośnik do strony: www.wfos.gdansk.pl

22 gru 2021
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno