Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Złóż deklarację – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

CEEB – czym jest?

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem.

CEEB – od kiedy?

CEEB rusza od 1 lipca 2021 roku. Od tej złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw to obowiązek.

Kto musi złożyć deklarację

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić.

Termin składania deklaracji

Na wysłanie deklaracji jest 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Jak złożyć deklarację?

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet, poprzez portal ZONE www.zone.gunb.gov.pl Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód.
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Chmielnie zgodnie z lokalizacją budynku. Deklarację można pobrać
    i wydrukować ze strony: gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub pobrać poniżej:

deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022

deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022

 

Brak złożenia deklaracji

Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie grozi grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

 

22 cze 2022
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno