Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Podpisanie umowy na realizację prac w Projekcie „Dostępna szkoła”

W dniu 23.08.2022 r. Wójt Gminy Chmielno Pan Michał Melibruda działając w imieniu Gminy Chmielno podpisał umowę z firmą Pana Andrzeja Szwichtenberga Usługi ogólno-budowlane „Szwichtenberg”  na realizację prac budowlanych w celu przystosowania infrastruktury pod kątem dostępności dla uczniów
z niepełnosprawnościami w dwóch placówkach edukacyjnych – w Szkole Podstawowej
w Chmielnie oraz w Szkole Podstawowej w Miechucinie. Zakres prac obejmuje m.in. poprawę infrastruktury dojścia do placówek oświatowych, wyznaczenie miejsc dla osób
z niepełnosprawnościami, remonty i dostosowanie pomieszczeń (sal lekcyjnych, rewalidacyjnych, świetlic, stołówki szkolnej, łazienek).

Termin realizacji prac – do 30.09.2022 r.

Łączny koszt inwestycji – 198 030,00 zł.

Gmina Chmielno otrzymała na ten cel wsparcie w postaci grantu na realizację przedsięwzięcia pt. „Adaptacja Szkoły Podstawowej w Chmielnie i Szkoły Podstawowej w Miechucinie w Modelu Dostępnej Szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18 w wysokości 1 300 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2022 roku – 31 lipiec 2023 roku.

6 wrz 2022