Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Informacja o dofinansowaniu w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Logo: znak Funduszy Europejskich - znak programu FEnIKS, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, znak Krajowego Planu Odbudowy

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Chmielnie działa Punkt konsultacyjno- informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Logo programu Czyste Powietrze

Zakres działalności

Punkt konsultacyjno-informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie m.in. do wymiany starych źródeł ogrzewania na ekologiczne czy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych.

Podczas wizyty w Punkcie mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatne porady dotyczące programu, pomoc przy wypełnianiu wniosku a także w zakresie złożenia wniosku o płatność.

Punkt został utworzony w ramach realizacji porozumienia, jakie zostało zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chmielno.

Godziny otwarcia

Konsultacje w Punkcie odbywają się w godzinach: poniedziałek – piątek od 10.00 do 14.00.

Adres: Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno.

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Anna Byczkowska, tel. 58 685 68 45, email: abyczkowska@chmielno.pl,

Więcej informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie: https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze-2 lub https://czystepowietrze.gov.pl/

Dane liczbowe dotyczące realizacji Programu (I kwartał 2024)

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 377

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 228

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 4 559 205,26

5 paź 2022