Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Informacja o dofinansowaniu w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Chmielnie działa Punkt konsultacyjno- informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zakres działalności

Punkt konsultacyjno-informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie m.in. do wymiany starych źródeł ogrzewania na ekologiczne czy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych.

Podczas wizyty w Punkcie mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatne porady dotyczące programu, pomoc przy wypełnianiu wniosku a także w zakresie złożenia wniosku o płatność.

Punkt został utworzony w ramach realizacji porozumienia, jakie zostało zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chmielno.

Godziny otwarcia

Konsultacje w Punkcie odbywają się w godzinach pracy Urzędu Gminy w Chmielnie, tj. poniedziałek-środa godz. 7.30-15.30, czwartek godz. 7.30-16.00, piątek godz. 7.30 -15.00 (ul. Gryfa Pomorskiego 22), pok. 2.

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Anna Byczkowska, tel. 58 685 68 45, email: abyczkowska@chmielno.pl,

Więcej informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie: https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze-2 lub https://czystepowietrze.gov.pl/

Dane liczbowe dotyczące realizacji Programu (I kwartał 2023)

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 296

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 188

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 3 222 272,57

5 paź 2022
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno