Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”

 

Dnia 10 października 2022 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, a Gminą Chmielną o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Minister Edukacji i Nauki udzielił łącznego wsparcia w wysokości 76 528,00 zł na  przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 przez szkoły z terenu gminy Chmielno wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra:

Szkoła Podstawowa im. Mjra Henryka Sucharskiego w Chmielnie – 30 000 zł,

Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski” w Miechucinie – 20 000 zł,

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Tredera w Borzestowie – 14 248 zł,

Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie – 12 280 zł.

13 paź 2022