Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Wniosek o zakup węgla

Od 14 listopada 2022 r. mieszkańcy Gminy Chmielno mogą składać wnioski o zakup węgla na preferencyjnych zasadach. Należy to zrobić osobiście – w sekretariacie urzędu gminy – lub elektronicznie (EPUAP).

Kto jest uprawniony do zakupu węgla:

Do zakupu węgla po cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (groszek, orzech) można będzie nabyć w ilości do 3 ton od 1 stycznia 2023 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego po cenie niższej niż 2000 zł lub dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to limit zakupu paliwa stałego po cenie preferencyjnej powiększa się do 3 ton.

Zakupu węgla będzie mogła dokonać osoba, która jest uprawniona do wypłaty dodatku węglowego. Jest jednak warunek – ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa nie mogli wcześniej nabyć węgla na sezon grzewczy na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej samej, jak określona w przepisach dotyczących preferencyjnej sprzedaży (chodzi o 3 tony na gospodarstwo domowe).

1 900 zł za tonę węgla – to cena bez kosztów transportu

Gmina będzie sprzedawać węgiel w cenie nie wyższej niż 1.900 zł brutto za tonę. Do tej kwoty nie wlicza się kosztów transportu opału z miejsca zakupu do domu kupującego.

Warunkiem zakupu węgla jest złożenie wniosku i jego pozytywna weryfikacja przez urząd gminy.

Koszt transportu przez skład opału:

  • do 10 km w obie strony: 50,00 zł brutto,
  • powyżej 10km koszt: 70,00 zł brutto niezależnie od ilości zakupionego węgla.

W przypadku samodzielnego odbioru węgla należy zapewnić sobie środek transportu, który umożliwiający transport min. 0,5 tony węgla.

Workowanie węgla

Możliwe jest workowanie węgla za dodatkową opłatą, która określona zostanie przez skład węglowy.

Gdzie złożyć wniosek o zakup węgla w Gminie Chmielno?

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielno (pok. nr 3) w godzinach:

  • Poniedziałek, Wtorek, Środa: 7:30 – 15:30,
  • Czwartek: 7:30 – 16.00,
  • Piątek: 7:30 – 15:00

lub przez internet – za pośrednictwem platformy EPUAP na adres: /ombv03h894/ SkrytkaESP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w godzinach pracy urzędu gminy pod numerem telefonu: 58-685-68-57.

Jak zapłacić za węgiel?

Płatności za węgiel należy dokonać po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku i potwierdzeniu możliwości odbioru opału – przelewem na rachunek bankowy Gminy Chmielno nr: 46 8324 0001 0030 0012 2000 1170  wpisując w tytule przelewu indywidualny numer wniosku. Numer wskazany przez pracownika urzędu gminy, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

 

Gdzie można dokonać zakup węgla w Gminie Chmielno

Skład opału:

  1. DOMBUD w Łapalicach (Łapalice, ul. Kartuska 10)
  2. ROLBUD w Garczu (Garcz ul. Kartuska 4)

W gminie Chmielno na dzień 09.11.2022 r. węgiel przeznaczony do zakupu preferencyjnego na podstawie ustawy z dnia z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie jest dostępny. Gmina oczekuje na podpisanie umowy z PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (podmiotem wyznaczonym przez Ministra Aktywów Państwowych) oraz wyznaczenie harmonogramu odbioru węgla ze składów PGE Paliwa Sp. z o.o.

Wszelkie bieżące informacje/aktualizacje o zakupie preferencyjnym węgla w  Gminie Chmielno publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielno (Urząd Gminy/ogłoszenia) oraz na stronie internetowej Gminy (aktualności).

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku zakup preferencyjny paliwa stałego 2023

Pełnomocnictwa węgiel

10 lis 2022