Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Odrzucony wniosek o dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych? Można go złożyć ponownie.

Odrzucony wniosek o dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych można złożyć ponownie – Zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego obowiązujące od dnia 3 listopada 2022 oraz od dnia 4 listopada 2022 :

3 listopada nastąpiła nowelizacja ustawy o dodatku węglowym i pojawiły się nowe przepisy. Najważniejszą zmianą jest zniesienie reguły „jeden dodatek na jeden adres”. Przyjęto poprawkę, która umożliwia otrzymanie dopłaty do węgla wszystkim gospodarstwom domowym mającym jeden i ten sam adres zamieszkania.

Najważniejsze zmiany:

Brak zgłoszenia źródła ogrzewania do dnia 11.08.2022 r. w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wójt ustali, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest wskazane  źródło.

Kilka gospodarstw pod jednym adresem zamieszkania

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, wójt przyzna dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Kiedy można złożyć ponownie wniosek o dodatek węglowy?

  • Jeśli z powodu obowiązywania reguły „jeden dodatek na jeden adres” nasz wniosek o dodatek węglowy został odrzucony przez gminę, teraz możemy go złożyć drugi raz.
  • Jeśli nie dopełniliśmy obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (nie złożyliśmy tzw. deklaracji CEEB).

W ustawie czytamy: „W przypadku, gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta odmówił przyznania dodatku węglowego, zgodnie z art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w przypadku zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności wnioskodawca będzie mógł złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku”.

———————————————————————————————————————————————————————

 

Zmiany w przyznawaniu dodatku dla gospodarstw domowych obowiązujące od dnia 4 listopada 2022:

Zmiany w przyznawaniu dodatku dla gospodarstw domowych wynikają z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243).

Brak zgłoszenia źródła ogrzewania do dnia 11.08.2022 r. w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wójt ustali, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest wskazane  źródło.

Kilka gospodarstw pod jednym adresem zamieszkania

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, wójt przyzna dodatek dla gospodarstw domowych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Kiedy można złożyć ponownie wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

  • Jeśli z powodu obowiązywania reguły „jeden dodatek na jeden adres” nasz wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych został odrzucony przez gminę, teraz możemy go złożyć drugi raz.
  • Jeśli nie dopełniliśmy obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (nie złożyliśmy tzw. deklaracji CEEB).

Warto się pospieszyć, bo czas na ponownie złożenie wniosku o dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych jest tylko do końca miesiąca, czyli do 30 listopada br. Po tym terminie wnioski o dopłaty węglowe na pewno zostaną odrzucone i nie będą już rozpatrywane.

16 lis 2022