Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno w 2023 r.

Wójt Gminy Chmielno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2023 roku w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2023 roku do godz. 15.00. O terminowym wpływie oferty decyduje data wpływu dokumentacji do urzędu.

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie nr 1_2023 z dnia 4 stycznia 2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2. Oferta realizacji zadania publicznego_wzór

3. Oświadczenie oferenta o posiadanym rachunku bankowym

4 sty 2023