Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2023 roku

Wójt Gminy Chmielno na podstawie zarządzenia nr 25/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2023 roku w następujących obszarach: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest inna od wnioskowanej, należy zaktualizować kosztorys oraz plan i harmonogram realizacji zadania/rezultaty realizacji zadania w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: abyczkowska@chmielno.pl.

Złożenie aktualizacji dokumentów jest niezbędne do podpisania umowy i przekazania przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego.

Osoba do kontaktu: Anna Byczkowska, email: abyczkowska@chmielno.pl, tel. (58) 685 68 45

Wyniki konkursu – Zarządzenie nr 25_2023 z dnia 24 lutego 2023 r.

Aktualizacja zestawienia kosztów realizacji zadania

Aktualizacja planu i harmonogramu działań

Aktualizacja rezultatów realizacji zadania publicznego

24 lut 2023