Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Komunikat

W związku z kolejnymi skargami mieszkańców na wałęsające się psy, oraz odnotowanym w ostatnim czasie przypadkami zagryzień zwierząt wolnożyjących (dzikich) tut. urząd gminy zwraca się z apelem o sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt (art. 10a ust. 3), zabronione jest wypuszczanie psów luzem z zagrody (posesji) bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna psa.
Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza dzieci oraz zwierząt wolnożyjących (dzikich) prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej zagrody (posesji).

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie zwierząt:
Kto narusza nakazy albo zakazy określone art. 10a ust. 3 podlega karze aresztu albo grzywny. W razie popełnienia ww. wykroczenia można również orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

2 mar 2023