Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Uwaga na nieuczciwe firmy!

Gmina Chmielno ostrzega mieszkańców przed nieuczciwymi firmami, które powołując się np. na konieczność wymiany starych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” odwiedzają mieszkańców oferując dofinansowanie.

Ostrzegamy mieszkańców przed podawaniem swoich danych osobowych, podpisywaniem jakichkolwiek umów i/lub upoważnień do reprezentowania przez w/w podmioty lub wnoszenie jakichkolwiek opłat.

W przypadku pojawienia się propozycji współpracy ze strony takich firm, prosimy o kontakt z Gminnym Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym programu „Czyste powietrze” pod nr tel. 685 68 45.

18 maj 2023
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno