Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Szkoła Podstawowa w Chmielnie ze wsparciem z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

W dniu 26 maja 2023 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Chmielno w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania
w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”

Wojewoda udzielił Gminie Chmielno dotacji w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niezbędnych podręczników, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych/nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej/realizację działań promujących czytelnictwo. Wsparciem objęta zostanie Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Chmielnie.

7 cze 2023