Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Komunikat dot. korzystania z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami apelujemy o nie podlewanie ogródków, trawników, upraw polowych, sadów oraz nie napełnianie basenów wodą pobieraną z gminnej sieci wodociągowej na terenie całej gminy Chmielno.
Aktualnie trwający ponadnormatywny pobór wody uniemożliwia zachowanie wymaganej jakości wody, ciągłości dostaw oraz zagraża właściwemu gospodarowaniu zasobami eksploatacyjnymi wody.
W celu zachowania ustalonych zasobów eksploatacyjnych (dobowych norm eksploatacji złoża) i równowagi między poborem a zasilaniem z ujęć wód podziemnych sieci wodociągowych Gminy Chmielno, ochrony infrastruktury wodociągowej oraz dla zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z uwzględnieniem złej sytuacji hydrologicznej konieczne jest ograniczenie poboru wody z sieci wodociągowej.
Przypominamy ponadto, że woda z sieci wodociągowej przeznaczona jest przede wszystkim do spożycia przez ludzi, a także do zaspokajania podstawowych potrzeb socjalno-bytowych.
Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do przerw w dostawie wody.

Wójt Gminy Chmielno
/-/ Michał Melibruda

14 cze 2023