Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Ogłoszenie III naboru wniosków w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”

Plakat programu Ciepłe mieszkanie;

Gmina Chmielno ogłasza III nabór wniosków w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

  1. Cel programu:

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

  1. Dla kogo:

Właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

  1. Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków upływa w dniu 28.06.2024 r. lub w momencie wyczerpania  środków. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno (kancelaria – pok. nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

  1. Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożony bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w miejscu wskazanym pkt. 2 ogłoszenia.

  1. Informacje o zasadach programu

Szczegółowe informacje o zasadach programu wraz ze wzorami formularzy stanowi Regulamin naboru wraz z załącznikami.

Ważne !

  1. Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od prawidłowego rozliczenia środków w ramach zawartej przez beneficjenta końcowego umowy i otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.
  2. Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) który nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Pytania należy kierować na adres e-mail: abyczkowska@chmielno.pl lub telefonicznie: 58 685 68 45.

 

23 maj 2024