Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Indywidualne spotkania z przedsiębiorcami w ramach konsultacji społecznych dotyczących dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Miechucinie i Chmielnie

W dniach 13-14.02.2020 r. w Urzędzie Gminy w Chmielnie odbyły się indywidualne i grupowe spotkania z przedsiębiorcami w ramach  konsultacji społecznych dotyczących dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino „Zielony Stok – Szlak Kaszubski – Wrzosowa” oraz dla fragmentu wsi Chmielno „Chmielonko-Lampa”. Spotkania zorganizowane były w ramach projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uczestnikami spotkania byli właścicieli przedsiębiorstw mających siedzibę na terenach objętych planami miejscowymi. Celem spotkania było przedstawienie zapisów aktualnie obowiązujących dokumentów strategicznych tj. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz założeń projektowanych Planów miejscowych.