Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Analiza możliwości utworzenia nowego szlaku turystyki szlak Truskawek Kaszubskich

Poszczególne zagadnienia analizy:

  • Określenia potencjału produkcyjnego obszaru
  • Określenia potencjału przetwórczego
  • Diagnozy istniejących atrakcji i ofert bazujących na kaszubskiej truskawce dostępnych dla turystów
  • Wskazaniu możliwych do stworzenia kluczowych i uzupełniających przeżyć turystycznych i kulinarnych bazujących na kaszubskiej truskawce
  • Badanie chęci współpracy i gotowości podmiotów na Szlaku do współpracy
  • Wskazaniu założeń dotyczących profilu odbiorców Szlaku
  • Rekomendacji dotyczących marki Szlaku
  • Wskazaniu możliwych korzyści społecznych i ekonomicznych jakie wyzwoli Szlak
  • Planu zarządzania i promocji szlakiem w tym kalendarium imprez na szlaku

 

Do pobrania: Analiza możliwości utworzenia nowego szlaku turystyki Szlaku truskawek kaszubskich – Kaszëbskô Malëna.

Operacja polega na opracowaniu koncepcji Szlaku Truskawek Kaszubskich z szerokim spektrum rozwiązań kreatywnych przedstawionych w formie: kreacji graficznej na rzecz marki, wizualizacji rozwiązań, nowoczesnej ilustracji, zdjęć wizerunkowych, kreatywnych map obszaru, wizualizacji tabliczek emaliowanych z symboliką szlaku, moodboardów z prezentacją rozwiązań (czyli plansz z inspiracjami dot. kreowanych rozwiązań produktów i usług na szlaku), spotkań roboczych o charakterze kreatywnym i generującym pomysły do wdrożenia w przestrzeni Szlaku.

Celem operacji jest włączenie do współpracy podmioty działające na obszarach Pojezierza Kaszubskiego- obszarze produkcji truskawek kaszubskich na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wspólne, z udziałem profesjonalnego wsparcia, wypracowanie dla osiągniecia korzyści społecznych i ekonomicznych nowoczesnego i innowacyjnego w skali Województwa Pomorskiego rozwiązania i dobrej praktyki w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jakim jest pierwszy  w województwie pomorskim szlak turystyczny oparty na produkcie regionalnym ChoG zatwierdzonym przez Komisję Europejską „Truskawka Kaszubska/ Kaszebsko Malena”.  Inspiracją do stworzenia pierwszego pomorskiego szlaku turystycznego opartego na pomorskim produkcie regionalnym ChOGbył dla nas przykład realizacji i funkcjonowania Szlaku Truskawkowego w gminie Martel, który Partner KSOW poznał podczas zagranicznej wizyty studyjnej w Południowym Tyrolu realizowanej w ramach Planu Działania KSOW w roku 2020.

Szlak turystyczny oparty na markowym produkcie rolnym, który przyczyni się do ożywienia gospodarczego obszaru na którym jest wytyczony, jest nowoczesnym rozwiązaniem na obszarach wiejskich Pojezierza Kaszubskiego. Takie przedsięwzięcie jest zachętą do identyfikowania kolejnych pomorskich produktów regionalnych i rejestracji ich w systemie jakości żywności.