tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
x

Wójt Gminy Chmielno ogłosza otwarty konkursu ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku w ramach zadania pn. Oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych z terenu Gminy Chmielno.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2017 r. do godziny 15.00.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia, wzór oferty oraz instrukcję jej wypełnienia.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno