Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 239) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Usłyszeć Chmielno”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239) na realizacje zadania publicznego pod tytułem:

„Usłyszeć Chmielno”

W dniu 29 lipca 2016 r. do Urzędu Gminy Chmielno wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Katolickie Dzieło Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Usłyszeć Chmielno”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10 sierpnia 2016 r., do Sekretariatu Urzędu Gminy Chmielno, przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno lub drogą elektroniczną na adres: asystent@chmielno.pl.

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.