Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy na 2018 r.

Wójt gminy Chmielno na podstawie Uchwały Nr XIX/212/2016 Rady Gminy Chmielno z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2017 rok ogłasza rozpoczęcie prac nad Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Chmielno.

Szczegóły dotyczące form zgłaszania uwag i sugestii do Rocznego Programu Współpracy oraz planowane obszary działań znajdują się w załączniku.