Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzeniem nr 266/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2017 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Chmielno przyznał dotacje na realizacje zadań publicznych.
 


Szczegóły w załącznikach.

W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest inna od wnioskowanej, należy przygotować zaktualizowany kosztorys/oraz harmonogram realizacji zadania i złożyć w Urzędzie Gminy Chmielno, w celu przygotowania umowy o dofinansowanie (wzór harmonogramu oraz kosztorysu w załączeniu).