Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół znajdujących się na terenie gminy Chmielno

Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. Dostawy pomocy dydaktycznych dla szkół znajdujących się na terenie gminy Chmielno, w ramach projektu pod nazwą:
„Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.