Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Nabór nauczyciela przedszkola-Reskowo

Gmina Chmielno – Szkoła Podstawowa w Reskowie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela przedszkola w ramach projektu pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liczba miejsc pracy:  1

Forma zatrudnienia: Karta Nauczyciela

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 28 grudnia  2016 r.  do godziny 10.00

Dodatkowe informacje udziela: Aleksandra Tackowiak, tel. 606-809-176.