Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Nabór nauczyciela przedszkola – stażysta

Gmina Chmielno – Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela przedszkola – stażysty w ramach projektu pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liczba miejsc pracy:  1

Forma zatrudnienia: Karta Nauczyciela

Wynagrodzenie: finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 23 grudnia  2016 r.  do godziny 12.00

Dodatkowe informacje udziela: Joanna Kąkol tel. 507-126-415