tel./fax 58 685 68 68
Wielkość czcionki: A - A +

Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. usługi przewozu wychowanków ośrodków wsparcia przedszkolnego w Chmielnie, Garczu i Reskowie w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno