Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 20.01.2017 r.

Zamawiający – Gmina Chmielno informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie, zgodnie z zapisem zawartym w ogłoszeniu dotyczącym Zapytania ofertowego z dnia 20.01.2017 r., w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.