tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
x

Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. organizacji wycieczek/wyjazdów/wyjść edukacyjnych dla wychowanków ośrodków wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Dokumenty dot. zapytania w załączeniu

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno