tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
x

W Oddziale Przedszkolnym w Garczu, Oddziale Przedszkolnym w Reskowie oraz w Przedszkolu Samorządowym „Baśniowa Kraina” w Chmielnie trwa realizacja projektu pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada przede wszystkim organizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością: zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne – arteterapia, grafomotoryczne, resocjalizacyjne, zajęcia doskonalenia koordynacji ruchowej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rytmika, język angielski z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych TiK, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się i zapamiętywania, zajęcia z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Oddział Przedszkolny w Reskowie

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach matematyczno-przyrodniczych. Poznają otaczający świat przez eksperymenty i doświadczenia. Na zajęciach z języka angielskiego przedszkolaki lubią grać w kolory i poznawać nowe słowa.

Oddział Przedszkolny w Garczu

Na zajęciach rozwijających umiejętność uczenia się i zapamiętywania dzieci doskonalą swoje zainteresowania.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno